Page 1 of 1

Equator New Map

Posted: Thu May 31, 2018 11:07 am
by Rekin100
Mam pomysł na nową mapkę "Równik" . Na mapkę tą zawiezie was konwój który transportu je graczy do oazy. Za dojazd do równika płaci się 3000$ i trzeba mieć minimum poziom 20.Mapa składa się z 18 klawiszy mapek z której 10 to dżungla a na jednym jest Świątynia. Na całej mapie są 4 Jaskinie.W pierwszej jaskini są potwory: Desert Claw ,Desert Crawler , Bug Queen i nowy potwór Poison Claw, Fire Ant. W drugiej będą potwory nowe: Bone Eater, Crawler , Devouer. W trzeciej jaskini która jest w pobliżu Ruin niedaleko świątyni nowe potwory: Skeleton, Mummy , Vicious Sqoyote . I czwarta jaskinia to świątynia potwory: Mummy , Skeleton,Devouer, Bone Eater ,Fire Ant , Scarab, Giant Scorpion , Mutant Claw. Mutant Devouer. Boss: Pharaoh Beast Lord.Myślę że mapka znajdzie się w Grze.